Το ΑΣΠiΔΑ πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο θα είναι σε θέση να ενσωματώσει, συναρθρώσει και συλλειτουργήσει καινοτόμες τεχνολογίες από τον χώρο της ηλεκτρονικής, του διαδικτύου των πραγμάτων, της πληροφορικής, των επικοινωνιών της ρομποτικής, του βέλτιστου ελέγχου κ.α. όπως:

  • Ανάπτυξη συστήματος καθημερινής παρατήρησης και λήψης ζωτικών μετρήσεων του ηλικιωμένου σε πραγματικό χρόνο: Ανάπτυξη ευφυών wearable ηλεκτρονικών συσκευών για την ανάκτηση των σωματικών δεδομένων του χρήστη σε πραγματικό χρόνο, ανίχνευση βασικών δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής του ηλικιωμένου με σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας εικόνας, ανάπτυξη συστήματος για την ακούσια και μη επεμβατική μέτρηση βιοπαραμέτρων (πχ παλμοί καρδιάς) και αξιολόγηση επικινδυνότητας εσωτερικών χώρων.
  • Σύστημα αξιολόγηση κινησιολογικής συμπεριφοράς του ηλικιωμένου σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύστημα πρόβλεψη της πτώσης το οποίο θα βασίζεται στα δεδομένα πραγματικού και ιστορικού χρόνου και σύστημα αξιολόγησης της πτώσης.
  • Μηχανισμό προσαρμοσμένης βελτιστοποιημένης φυσικής αποκατάστασης τραυματισμών και προληπτικής μυο-σκελετικής ενδυνάμωσης καθώς και ανάπτυξη συστήματος λήψης φυσιο-κινησιολογικά, χρονικά και ενεργειακά βέλτιστων αποφάσεων για πλήρως αυτόνομα σπίτια φυσικής αποκατάστασης ηλικιωμένων με απώτερο στόχο την υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης
  • Ανάπτυξη υλικοτεχνικών υποδομών για την υποστήριξη υποβοηθούμενης διαβίωσης. Στα πλαίσια της δημιουργίας ενός «έξυπνου σπιτιού» προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εκάστοτε ηλικιωμένου το σύστημα της πρότασης στοχεύει σε: Ανάπτυξη καινοτόμων αισθητήρων για την παρακολούθηση ασθενών, ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρικών δικτύων για την απρόσκοπτη παροχή ρεύματος και φωτισμού, ανάπτυξη δικτύου αισθητήρων για τη διασύνδεση και διαχείριση συσκευών IoT στην υγεία και ανάπτυξη έξυπνου συστήματος τροφοδοσίας ηλεκτρονικών διατάξεων και συσκευών.
  • Εξειδικευμένους ρομποτικούς βοηθούς για την υποβοήθηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. πτώσης) για την εξακρίβωση της κατάστασης με αποστολή υψηλής ποιότητας οπτικοακουστικό υλικού στο κέντρο παρακολούθησης και παροχή πρώτης βοήθειας.
  • Ένα ιδιαίτερα γρήγορο, φιλικό και απλό User Interface προς τον ηλικιωμένο καθώς και τους ειδικούς υγείας ή τους οικείους του ηλικιωμένου το οποίο θα προσαρμόζεται και θα παρέχει την δυνατότητα απεικόνισης της κατάστασης ολικά με έξυπνης συσκευής (προβολή ηλικιωμένου, προβολής των μετρήσεων πραγματικού χρόνου, άμεσης επικοινωνίας, προβολής στατιστικών ιστορικού χρόνού κτλ.).
  • Αποτελεσματικές και εύρωστες κινητές επικοινωνίες για την πλήρη κάλυψη και επιτυχή λειτουργία όλων των ελεγχόμενων υποσυστημάτων.

A Study of Machine Learning Regression Techniques for Non-Contact SpO2 Estimation from Infrared Motion-Magnified Facial Video

Find out more: https://aspida.ee.duth.gr/archives/348/

#ΑΣΠiΔΑ #ΔΠΘ #ΕΠΑνΕΚ

Nearly-optimal control for energy, thermal, and storage loads with energy disaggregation monitoring: A case of residential management for the elderly

Find out more: https://aspida.ee.duth.gr/archives/345/

#ΑΣΠiΔΑ #ΔΠΘ #ΕΠΑνΕΚ

Visual Place Recognition in Changing Environments with Sequence Representations on the Distance-Space Domain

Find out more: https://aspida.ee.duth.gr/archives/342/

#ΑΣΠiΔΑ #ΔΠΘ #ΕΠΑνΕΚ

An RL robotic arm approach with a spiking actor. If you are interested in the future of robotics and assistive technology, check out the following video and see our proposed approach in action!

Find out more: https://aspida.ee.duth.gr/archives/330/

#ΑΣΠiΔΑ #ΔΠΘ #ΕΠΑνΕΚ

Load More